درباره ما

گروه طراحی سایت وب – های تک فعالیت حرفه ایی خود را از سال ۱۳۸۶ شروع کرد. هدف ما فعالیت در زمینه طراحی سایت و ارائه راه حل هایی مبتی بر وب است . ما هیچ گونه ادعای برتری نسبت به همکاران خود نداریم فقط همان چه هستیم را می خواهیم ارائه بدهیم . چهار چوب و آنچه که خود را متعهد به آن می دانیم پاسخگویی به نیاز مشتری در محدوده توان و سواد تکنولوزیکمان و رعایت قوانین کشور است .